Referencie

Inovatívna revitalizácia školy na inteligentnú energeticky nulovú budovu

Stredná škola – Centrum odbornej technickohospodárskej prípravy, Českobrodská 32a, Praha 9

STAV: Budova s oceľovým skeletom KORD zo 70. rokov s murovanou prístavbou z 90. rokov 20. storočia

Dispozičné riešenie školy 21. storočia

 • hlavný vstup je prirodzenou súčasťou fasády do ulice
 • vstupná hala a jedáleň s náväznosťou na vnútorné atrium- veľké obytné a relaxačné zahrady
 • provádzkové usporiadanie umožňujúce využitie telocvične a zázemia mimo času výuky
 • zjednotenie a sprehľadnenie všetkých podlaží
 • jednoduchosť a transparentnost

Obálka budovy

 • inovativne ľahký drevený obvodový plášť ENVILOP
 • konštrukcia v štandarde pasivnych domov (Uem = 0,16 W/m2K)
 • vonkajšie tienenie mechanické a zeleňov

Zeleň, voda, energia, systémy

 • inovativne tienenie zeleňov, zelená strecha, riešenie pobytovej záhrady
 • akumulácia a retencia dažďovej vody na zavlažovanie
 • akumulácia a čistenie šedej vody na splachovanie WC
 • tepelné čerpadlo zem/voda (ÚK, TV a chladenie)
 • VZT (regeneračné rekuperátory, riadenie podľa VOC, CO2 a rozvrhu)
 • odpadné teplo na predohrev TV zo šedej vody
 • LED osvetlenie s reguláciou intenzity v závislosti na úrovni denného osvetlenía
 • FVE 147 kWp (445 kusov, 330 Wp)
 • batérie 120 kW/300 kWh
 • automatický systém s meraním spotrieb energií a vody na všetkých významných spotrebičoch
 • diaľkové sledovanie a riadenie
 • prediktívne riadenie (spotrieb budovy, predpoveď počasia, spotové ceny el.energie deň dopredu a stav batérie)
 • dynamický nákup a predaj energie
 • CCTV, fyzická ostraha, režimové opatrenia, školný informačný systém

Optimalizácia, certifikácia SBToolCZ

 • optimal. projektu s využitím nástrojov LCA, LCC a metodiky SBToolCZ
 • energeticky nulová budova (bez spotrebičov)
 • prvá budova so zlatým certifikátom kvality návrhu budovy SBToolCZ